Máy đo lực Extech 475044-SD

Nhà sản xuất:
  • Có khả năng đo / kéo 20kg, 44 lbs và 196 Newton
  • LCD lớn có đèn nền kép với tính năng hiển thị đảo ngược để phù hợp với góc nhìn
  • Ghi dữ liệu vào thẻ SD
  • Cập nhật đọc mỗi 0,2 giây và tốc độ mẫu là 1 giây đến 9 giờ