Máy ghi dữ liệu chất lượng không khí trong nhà Extech CO260

Nhà sản xuất:

Extech CO260 giám sát chất lượng không khí trong nhà về mức độ Carbon Monoxide (CO) và Carbon Dioxide (CO₂). Ở nồng độ cao, các khí này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sức khỏe của người và vật nuôi. Giám sát nồng độ CO₂ trong trường học, tòa nhà văn phòng, nhà kính, nhà máy, khách sạn, bệnh viện, đường vận chuyển và bất cứ nơi nào có nồng độ carbon dioxide cao được tạo ra.