Thiết bị chỉ thị pha Extech PRT200 (không tiếp xúc)

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu vào 75 đến 1000VAC với dải tần từ 45 đến 65Hz
  • Đèn LED cho biết định hướng pha (theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ) và liệu mỗi pha có trực tiếp hay không