Đồng hồ Golf Buddy WT6

Nhà sản xuất:
  • Cân nặng : 2.2oz / 62g
  • Năng lực khóa học : 40.000 khóa học
  • Không thấm nước
  • Kích thước : 1,8 × 0,6 in (46,0 × 14,24 mm)