Máy đo oxy hòa tan Hanna HI2400-01

Nhà sản xuất:
  • Bù nhiệt độ tự động
  • Hiệu chuẩn một hoặc hai điểm
  • Ghi nhật ký khoảng thời gian lên tới 8000 mẫu
  • Bảo hành 1 năm