Hanna HI96745 – Máy đo pH, clo dư, clo tổng, độ cứng sắt thang thấp

Nhà sản xuất:
  • Chống nước hoàn toàn
  • Xóa các nút chức năng dễ sử dụng
  • Đọc trực tiếp thông số đo