Hanna HI97104: máy đo pH, clo, độ kiềm axit Cyanuric

Nhà sản xuất:
  • Hệ thống quang học tiên tiến
  • Xác nhận đồng hồ thông qua các cuvet Kiểm tra CAL được chứng nhận
  • Chế độ hướng dẫn hướng dẫn người dùng từng bước
  • Đăng ký tự động
Danh mục: Thẻ: