Máy đo Fluoride Hanna HI98402

Nhà sản xuất:
  • Pin (4 x 1,5V AA)
  • Cẩm nang hướng dẫn
  • Hộp đựng chắc chắn