Quang kế tầm thấp Ammonia Hanna HI97700

Nhà sản xuất:
  • Mức amoniac thấp – 0 đến 3,00 mg / L
  • Không làm nóng thời gian trước khi đo
  • Chế độ hướng dẫn cho hướng dẫn từng bước