Đồng hồ vạn năng Hioki DT4256

Nhà sản xuất:
  • True RMS Multimeter kỹ thuật số
  • Đo điện áp DC từ 600mV đến 1000V
  • Đo điện áp AC từ 6V đến 1000V
  • DC đo hiện tại 60mA đến 10A
  • AC hiện từ 600mA đến 10A
  • Đo điện trở 600Ω đến 60M