Phần mềm phân tích Hioki PQA-HiView Pro 9624-50

Nhà sản xuất:

Khi phân tích dữ liệu đo (nhị phân) trên máy tính cá nhân bằng PW3198, vui lòng sử dụng PQA-HiVIEW PRO 9624-50 phiên bản 2.0 trở lên. Lưu dữ liệu nhị phân từ PW3198 sang máy PC bằng thẻ SD hoặc máy PC, từ 3197 với kết nối USB, hoặc từ 3196 với thẻ PC hoặc máy PC.