Nhiệt ẩm kế tự ghi Hioki LR8520

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ
  • Phạm vi đo : -40˚C … 80˚C
  • Đo độ ẩm tương đối
  • Phạm vi đo lường độ ẩm: 0% … 100% rh