Máy đo độ ồn Huatec SL-5826

Nhà sản xuất:
  • Đo độ ồn âm thanh thư viện
  • Đo độ ồn âm thanh nhà hát
  • Đo độ ồn âm thanh sân vận động
  • Đo độ ồn ngoài trời
  • Đo mức độ âm thanh tại nhà máy
  • Ứng dụng nghiên cứu âm thanh, máy móc