Máy đo áp suất KIMO MP50

Nhà sản xuất:
  • Áp kế cầm tay với phạm vi lên tới 1000Pa
  • Đơn vị đo lường có thể lựa chọn: Pa, mmH20, inWg và daPa
  • Bao gồm ống silicon