Máy đo nhiệt độ tiếp xúc KIMO TK50

Nhà sản xuất:
  • Số kênh đo TK50: 1 kênh đo
  • Khoảng đo Kiểu K: -200 to +1300 °C
    • Kiểu J: -100 to +750 °C
    • Kiểu T: -200 to +400 °C
    • Kiểu S: 0 to +1760 °C