Máy đo cường độ sáng Kyoritsu 5201

Nhà sản xuất:

Giải đo : 0.1 ~ 19990 Lux ( Tự động 3 dải) Độ chính xác :|±5%rdg±1dgt
Thời gian đo : 2 time Đặc tính nhiệt ẩm : ±3% (ở 20ºC)