Nhiệt kế tự ghi Logtag HAXO-8

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: -40 ° C ~ + 85 ° C
  • Phạm vi độ ẩm: 0 ~ 100% rH
  • Độ chính xác: 0,1 ° C, 0,1% rH