Nhiệt kế y tế Logtag VAXTAG

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ từ -30 ° C đến + 60 ° C.
  • Ghi lên tới 7770 bài đọc
  • Hoạt động lên tới 32 ngày.
  • Dùng bảo quản vắc xin