Máy siết bu lông Milwaukee M12 FIWF12-402C

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ không tải (v/p) 0-1200/ 0-1800/ 0-2700/ 0-2700
  • Tốc độ đập (l/p) 0-1100/ 0-2100/ 0-3200
  • Lực xoắn tối đa (Nm) 85/ 125/ 339/ 339
  • Ốc tiêu chuẩn M16