Máy siết bu lông Milwaukee M18 FHIWF12-502X SET (2pin x 5.0Ah, 1 sạc)

Nhà sản xuất:
  • Hiệu thế pin 18 V
  • Lực momen tối đa: 1897Nm (4 cấp độ)
  • Khả năng vặn ốc tối đa: M33
  • Động cơ không chổi than
  • Điều khiển 4 chế độ