Camera nhiệt PCE-TC 29

Nhà sản xuất:

– Máy đo rung cho 5 thông số đã biết trong kỹ thuật cơ khí:
Gia tốc ba trục, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất khí quyển, ánh sáng
– Phần ghi lớn: lên đến 800 Hz cho gia tốc kế