Máy hiệu chuẩn dòng điện, điện áp, điện trở Sanwa STD5000M

Nhà sản xuất:
  • Điện áp ACV: 0-1000V / 0.03%
  • Điện áp ACV: 0-1000V / 0.06%
  • Dòng điện DCA: 0-2000mA / 0.05%
  • Dòng điện ACA: 0-2000mA / 0.05%