Thiết bị thu tín hiệu khí rò rỉ Senko SI-100I-M

Nhà sản xuất:
  • 01. Thiết kế tinh vi và cấu trúc đơn giản
  • 02. Màn hình LCD 4 Digit FND kỹ thuật số
  • 03. Biểu đồ 40 thanh LED (Hiển thị đơn vị%, PPM, LEL)
  • 04. Biểu tượng lỗi, 1, 2, 3