Máy đo thứ tự pha Tenmars TM-604

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị bằng chỉ thị LED.
  • Điện áp liên pha: 45V AC đến 600V AC.
  • Tần số tín hiệu: 45Hz đến 400Hz.
  • Kiểm tra các dòng liên phase ít hơn 3.5mA.