Nhiệt ẩm kế Testo 606-2

Nhà sản xuất:
  • Điện cực Ram đảm bảo đo độ ẩm chính xác trong gỗ và vật liệu xây dựng
  • Lý tưởng để thực hiện các phép đo độ ẩm và nhiệt độ không khí tương đối để kiểm tra lưu trữ và sấy khô
  • Xác định và ngăn ngừa các vấn đề sử dụng tính toán điểm sương và bóng ướt
  • Dễ sử dụng; màn hình backlit để sử dụng trong mọi điều kiện ánh sáng