Nhiệt kế hồng ngoại Testo 810

Nhà sản xuất:
  • Đo đồng thời nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ không khí
  • Đo nhiệt độ bề mặt không tiếp xúc (nhiệt kế hồng ngoại)
  • Hiển thị chênh lệch nhiệt độ