Ampe kìm Amprobe ACD-3300

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ True RMS
  • Đo nhiệt độ với đầu dò
  • Đo dòng AC/DC 1000V/1000A