Ampe kìm Amprobe ACD-41PQ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp xoay chiều: 600,0 V
    • Độ chính xác: ± (0,5% rdg + 5d)
  • Điện áp một chiều: 600,0 V
    • Độ chính xác: ± (0,5% rdg + 5d)
  • Dòng điện xoay chiều: 40.0 / 400.0 / 1000 A