Ampe kìm Amprobe AMP-220

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng điện AC / DC đến 600 A và điện áp AC / DC đến 600 V
  • Tính năng cảm biến True-RMS để đo điện áp chính xác trong môi trường điện ồn
  • Amp-Tip cung cấp các phép đo dòng điện AC chính xác thấp – 0 đến 600 A