Bút đo độ mặn AZ8371

Nhà sản xuất:
  • Đo độ mặn, nhiệt độ
  • Chế độ cân bằng nhiệt tự động
  • Định vị thủ công và tự động
  • Độ chính xác +-1%
  • Độ phân giải 0,01 ppt