Bộ nguồn lập trình BK Precision 9130B

Nhà sản xuất:
  • Loại sản phẩm Bộ nguồn DC
  • Điện áp đầu ra: 0 đến 30 V (Ch 1 và 2); 0 đến 5 V (Ch 3)
  • Đầu ra dòng : 0 đến 3 A (Ch 1, 2 và 3)