Bộ nguồn lập trình BK Precision 9152

Nhà sản xuất:
  • Gợn sóng rất thấp và tiếng ồn do quy định tuyến tính
  • Bảo vệ quá điện áp
  • Độ phân giải màn hình tuyệt vời