Bộ ghi dữ liệu Chauvin Arnoux AL834

Nhà sản xuất:

Sẵn sàng để sử dụng (không cần cấu hình trước), các mô hình Simple Logger II tự động điều chỉnh độ nhạy (phạm vi đo) và tốc độ thu nhận để tối ưu hóa các bản ghi.

 

Danh mục: