Ampe kìm Extech MA445

Nhà sản xuất:
  • Kích thước hàm trong (kích thước 30mm)
  • Đầu dò điện áp không tiếp xúc tích hợp (NCV)
  • Màn hình LCD backlit lớn