Đầu camera Extech HDV-25CAM-10G: 25 mm

Nhà sản xuất:

Ống kính có độ sâu trường dài và Cáp sợi thủy tinh 10m /

73 ° FOV