Máy đo ánh sáng Extech 401025

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị chính xác mức độ sáng về Fc hoặc Lux trên ba phạm vi:
    • Fc (0-200, 0-2000 và 0-5000Fc)
    • Lux (0-2000, 0-20000, 0-50000Lux)
  • Độ phân giải của 0.1Fc hoặc 1Lux với độ chính xác 5%