Máy đo độ dày sơn Extech CG206 (0 ~ 1350μm)

Nhà sản xuất:

Đo trên bề mặt từ tính và không từ tính

Thang đo: 0 – 1350μm

Sai số: ±2.5%