Máy đo độ dày vật liệu Huatec TG-3230

Nhà sản xuất:

* Độ chính xác cao và độ phân giải lên đến 0,001mm hoặc 0,0001 inch
* Đo mẫu siêu mỏng thấp tới 0,15mm hoặc 0,006 inch
* Đơn vị hiển thị: Imperlal And Metric
* Tự động hiệu chuẩn