Máy đo lực Extech 475040-SD-NIST (5Kg, hiệu chuẩn Nist)

Nhà sản xuất:
  • Ghi dữ liệu vào thẻ SD
  • Cập nhật đọc mỗi 0,2 giây và tốc độ mẫu là 1 giây đến 9 giờ
  • Tích hợp đầu dò đo tế bào tải
  • Quá mức, pin yếu và chỉ thị chức năng nâng cao