Máy đo mức độ âm thanh kỹ thuật số Extech 407730

Nhà sản xuất:

Máy đo mức độ âm thanh 407730 đo từ 40 đến 130dB với độ chính xác là 2dB. Màn hình kỹ thuật số cung cấp độ phân giải 0,1dB và có biểu đồ thanh analog phản ứng nhanh. Người dùng có thể chọn trọng số A hoặc C. Max Hold nắm bắt đọc cao nhất. Bao gồm màn hình gió micro và bốn pin AAA.