Vạn năng số Extech EX542

Nhà sản xuất:
  • Các phép đo RMS thực cho điện áp AC chính xác và các phép đo dòng AC.
  • Đo dòng điện, điện áp điện trở, AC / DC, điện dung, tần số (điện / điện tử), nhiệt độ, chu kỳ nhiệm vụ, Diode / liên tục