Camera Nhiệt FLIR E53

Nhà sản xuất:

FLIR E53 là mục nhập của bạn vào Exx-Series, với độ phân giải và độ nhạy bạn cần ở mức giá phù hợp. Độ phân giải gốc thực sự 240 × 180 cung cấp hơn 43,200 điểm đo nhiệt độ và tạo ra hình ảnh sắc nét, sống động, có thể được tăng cường với MSX® được cấp bằng sáng chế của FLIR cho phối cảnh bổ sung.