Đồng hồ đo áp suất Fluke 700G

Nhà sản xuất:

Tính năng chính