Đồng hồ vạn năng đo điện trở cách điện Fluke 1507

Nhà sản xuất:

Tính năng chính