Máy đo độ phóng xạ Fluke 481

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Phạm vi hoạt động: 0 đến 5 mR / h, phạm vi: 8 giây; 0 đến 50 mR / h, phạm vi: 2,5 giây; Phạm vi từ 0 đến 500 mR / h: 2 giây; 0 đến 5 R / h, phạm vi: 2 giây; 0 đến 50 R / h, phạm vi: 2 giây
  • Phát hiện liều lượng da (hạt beta), liều lượng sâu (gamma) và tia X
  • Không cần điều chỉnh