Máy hiện sóng Fluke 125B

Nhà sản xuất:
  • Mô hình mạnh mẽ nhất trong loạt Fluke 120B
  • Các tính năng mới bao gồm đo lường công suất / điều hòa và chế độ BusHealth
  • Ba công cụ trong một: máy ghi âm, vạn năng và dao động