Máy hiệu chuẩn áp suất so sánh Fluke Calibration P5513

Nhà sản xuất:

Máy bơm kiểm tra so sánh khí nén Fluke Calibration P5513 được thiết kế để thử nghiệm các dụng cụ đo áp suất đối với các dụng cụ thử nghiệm chính. Thiết bị hiệu quả về chi phí này cung cấp sự kiểm soát chính xác cho các yêu cầu hiệu chuẩn quan trọng và bao gồm nhiều tính năng được tìm thấy trong dòng thử nghiệm trọng lượng khí nén phổ biến của Fluke Calibration.