Máy hiệu chuẩn dòng điện Fluke 705

Nhà sản xuất:

Tính năng chính