Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 568 Ex

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Đo từ -40 ° đến 800 ° C / -40 ° đến 1472 ° F
  • Đạt được chứng nhận an toàn nội tại trong các môi trường nguy hiểm loại I, Div 1 và Div 2 hoặc Zone 1 và 2 từ các cơ quan an toàn toàn cầu được công nhận
  • Vỏ dẫn điện để mang nhiệt kế hồng ngoại an toàn vào khu vực nguy hiểm