Thiết bị hiệu chuẩn vòng lặp Fluke 709

Nhà sản xuất:

Tính năng chính